Beartas Príobháideachais

Má theastaíonn faisnéis nó cabhair uait, déan teagmháil linn trí r-phost nó ar an bhfón agus beimid sásta cabhrú leat.

BEARTAS PRÍOBHÁIDEACHA DO Síntiús Cherry Blossom, LLC Nuashonraithe Deiridh: 08/2020, lena n-áirítear a fhochuideachtaí agus a chleamhnaithe go léir, (“Síntiús Cherry Blossom,” “tá imní orainn,” “ár”, agus “linn”) faoi shaincheisteanna príobháideachta agus ba mhaith leat iad a bheith eolach ar na cineálacha faisnéise pearsanta a fhaighimid agus a bhailímid agus conas a bhailímid, a úsáidimid, a nochtann, a roinneann agus a chosnaíonn muid do chuid faisnéise pearsanta. Ní dhíolann Síntiús Cherry Blossom do chuid faisnéise pearsanta le tríú páirtithe. RAON FEIDHME AGUS TACAÍOCHT Nuair a dhéanann tú rochtain ar an suíomh Gréasáin nó má úsáideann tú é, nó má sholáthraíonn tú aon fhaisnéis dúinn ar bhealach eile, aontaíonn tú leis an mBeartas Príobháideachta seo, lena n-áirítear an bealach a úsáidimid an fhaisnéis, cibé an bhfuil cuntas agat le Síntiús Cherry Blossom nó nach bhfuil. Mura n-aontaíonn tú leis an mBeartas Príobháideachta seo nó le haon athruithe ina dhiaidh sin, ní mór duit stop a chur láithreach leis an suíomh Gréasáin a úsáid nó aon fhaisnéis a sholáthar dúinn ar bhealach eile. Baineann an Polasaí Príobháideachta seo le cibé ar bith go bhfaigheann tú rochtain ar ár suíomh, cibé acu ó ríomhaire nó ó ghléas fón póca nó ó ghléas táibléid. Is maith linn freisin idirghníomhú leat ar shuíomhanna tríú páirtí ina ndéanaimid ábhar a phostáil nó a iarraimid d’aiseolas, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram agus Snap-Chat (“Láithreáin Tríú Páirtí”). Ní rialaíonn an Polasaí Príobháideachta seo beartais na n-ardán meán sóisialta sin. Léigh na beartais phríobháideachta do na hardáin meán sóisialta sin le do thoil. Rialaíonn an Polasaí Príobháideachta seo gach bailiú, úsáid agus nochtadh do chuid faisnéise pearsanta, cibé acu tríd an Suíomh Gréasáin nó eile. Ní bhaineann an Polasaí Príobháideachta le faisnéis a bhailítear ar láithreáin ghréasáin tríú páirtí nó trí iad atá nasctha tríd an Suíomh Gréasáin seo. Nílimid freagrach as cleachtais phríobháideachta tríú páirtithe nó ábhar a láithreáin ghréasáin. Arís, déan athbhreithniú ar bheartais phríobháideachta láithreáin eile le do thoil. LEANAÍ FAOI 13 Comhlíonaimid an tAcht um Chosaint Príobháideachta Ar Líne do Leanaí 1998. Níl an t-ábhar agus na seirbhísí a sholáthraíonn muid féin nó ár gcuid cleamhnaithe, urraitheoirí agus fógróirí beartaithe do leanaí faoi bhun (trí bliana déag) 13. Ní bhailítear ná coimeádtar aon fhaisnéis go feasach ó leanaí faoi bhun 13 bliana d’aois, ná ní úsáidtear aon fhaisnéis den sórt sin go feasach chun críocha margaíochta nó cur chun cinn ar bith, laistigh nó lasmuigh den Suíomh Gréasáin.  Níl aon chuid den Suíomh Gréasáin deartha chun aon duine faoi 13 bliana d’aois a mhealladh.  Níl leanaí incháilithe aon seirbhísí agus / nó táirgí a sholáthraíonn muid a úsáid agus iarraimid ar leanaí faoi bhun 13 bliana d’aois aon fhaisnéis phearsanta a chur isteach chugainn nó cuairt a thabhairt ar an Suíomh Gréasáin. Má fhoghlaimímid nó má tá cúis againn a bheith in amhras go bhfuil úsáideoir láithreáin faoi bhun 13 bliana d’aois, scriosfaimid go pras aon fhaisnéis phearsanta i gcuntas an úsáideora agus cuirfimid deireadh lena gcuntas. FAISNÉIS A BHEARTAÍTEAR FAOI TÚ Féadfaimid faisnéis bhunúsach fút a bhailiú lena n-áirítear d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin, do sheoladh ríomhphoist, do dháta breithe, d’ainm úsáideora, do phasfhocal agus faisnéis eile inaitheanta phearsanta. Má chuireann tú ordú, baileofar cárta creidmheasa / dochair agus faisnéis bhilleála eile, lena n-áirítear sonraí idirbheart sealbhóir cárta, uimhreacha cártaí, dátaí éaga, seoltaí billeála agus cóid CVV. Is éard is faisnéis phearsanta ann sonraí a bhfuil baint dhíreach acu le duine ar leith, cosúil le hainm, dáta breithe, uimhir slándála sóisialta. Féadfaimid sonraí gan ainm a bhailiú, sonraí nach bhfuil nasctha go díreach le duine ar leith mar shuíomh geografach, aoisghrúpa, inscne, táirge nó ábhair imní faoin táirge. Má dhéantar iad a chomhcheangal le faisnéis phearsanta, caitear le sonraí gan ainm mar fhaisnéis phearsanta. D’fhéadfadh go mbeadh rannáin idirghníomhacha ar an Suíomh Gréasáin seo inar féidir le cuairteoirí trácht a dhéanamh agus a phostáil. Níl na tráchtanna agus na postálacha seo príobháideach agus is féidir le duine ar bith a thugann cuairt ar an Suíomh Gréasáin iad a fheiceáil. Meastar gur faisnéis phoiblí aon fhaisnéis a phostáiltear agus a nochtar. Déan machnamh air seo sula gcuirfidh tú aon fhaisnéis ar fáil. Is faisnéis a bhailímid go huathoibríoch faisnéis a chuirtear chugainn lena n-áirítear ainm an tsoláthraí seirbhíse agus dáta, comhionannas vótaí agus ábhar aon teachtaireachtaí a sheoltar chugainn. Seoladh IP agus faisnéis theicniúil eile a bhailítear ó fhreastalaithe, a bhailítear go huathoibríoch nuair a thugann tú cuairt ar an Suíomh Gréasáin. Ní mheastar gur faisnéis phearsanta í faisnéis theicniúil mura bhfuil sí nasctha le faisnéis phearsanta faoi úsáideoir ar leith. Cuimsíonn sé seo faisnéis eile a chuirtear ar fáil dúinn ar bhealach, cruth nó foirm ar bith. CONAS A BHAINEANN FAISNÉIS Bailímid faisnéis trí fhoirmeacha leictreonacha a chomhlánú ar an suíomh Gréasáin nó ar shuíomh Gréasáin arna óstáil ag tríú páirtí, cibé acu trí ríomhaire nó trí ghléas soghluaiste, trí r-phost agus cumarsáid eile, glaonna teileafóin, suirbhéanna, láithreáin ghréasáin atreoraithe nó tríú páirtithe, lena n-áirítear suíomhanna meán sóisialta mar Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube agus eile, cothabháil agus anailísiú logaí freastalaí Suíomh Gréasáin agus trí fhianáin, rabhcháin gréasáin, agus anailís ar loga freastalaí láithreán gréasáin agus modhanna teicneolaíochta eile dá samhail. ÚSÁID FAISNÉISE Úsáidtear an fhaisnéis a bhailímid chun na páirtithe lena bhfuilimid ag plé agus ag déanamh gnó a aithint.  Ní dhíolfaimid ná ní roinnfimid do chuid faisnéise le tríú páirtí riamh gan do thoiliú, áfach, coinnímid an ceart do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh agus a roinnt chun cloí leis an bpróiseas dlí, freagra a thabhairt ar iarratais rialtais, ár dTéarmaí agus Coinníollacha a fhorfheidhmiú, ár n-oibríochtaí a chosaint, cearta, príobháideacht, sábháilteacht nó maoin Cherry Blossom Subdcription, LLC, tú féin nó daoine eile a chosaint agus cead a thabhairt dúinn cosaint creidmheasa agus laghdú riosca a shaothrú. Féadfaimid fianáin a úsáid chun cabhrú linn foghlaim cé na réimsí dár suíomh atá úsáideach agus ar gá iad a fheabhsú. Féadfaidh tú a roghnú glacadh le fianáin nó iad a dhíchumasú trí na socruithe i do bhrabhsálaí. Má roghnaíonn tú fianáin a dhíchumasú, d’fhéadfadh go laghdófaí d’eispéireas ar ár Láithreán Gréasáin agus b’fhéidir nach n-oibreodh roinnt gnéithe mar a bhí beartaithe dóibh. Féadfaimid fianáin a úsáid freisin chun ábhar a bhaineann go sonrach le do spéis nó chun críocha eile a sheachadadh. Féadfaimid faisnéis a bhailítear chun críocha staidrimh agus / nó margaíochta a úsáid, chun teicneolaíochtaí a fheabhsú, chun faisnéis fógraíochta agus cur chun cinn a sholáthar ónár gcomhpháirtithe agus ó dhíoltóirí tríú páirtí. Úsáidfimid d’fhaisnéis mar bhailiúchán níos mó sonraí agus ní ina n-aonar de réir ainm nó faisnéise inaitheanta. Féadfaimid d’úsáid ar an Suíomh Gréasáin a rianú le himeacht ama chun d’eispéireas ar an Suíomh Gréasáin a fheabhsú agus teachtaireachtaí margaíochta, cur chun cinn, tairiscintí táirgí agus seirbhísí agus ábhar eile a sholáthar a cheapaimid a d’fhéadfadh a bheith sainiúil duit. Nuair a úsáidimid tríú páirtithe chun cabhrú linn do chuid faisnéise pearsanta a bhailiú agus / nó a phróiseáil, iarraimid go hiondúil go gcomhlíonfaidh siad an Polasaí Príobháideachta seo agus aon bhearta rúndachta agus slándála iomchuí eile. Mar sin féin, ní thugaimid aon uiríoll ná baránta go gcomhlíonfaidh tríú páirtithe den sórt sin aon iarraidh den sórt sin. Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh ár soláthraithe seirbhíse a bheith lonnaithe i ndlínsí eachtracha agus d’fhéadfadh go mbeadh d’fhaisnéis phearsanta faoi réir dhlíthe na ndlínsí eachtracha sin agus inrochtana ag forfheidhmiú an dlí agus údaráis eile. SLÁNDÁIL Tá bearta slándála i bhfeidhm ar an Suíomh Gréasáin chun rúndacht agus slándáil d’fhaisnéise inaitheanta phearsanta a chosaint. D’fhéadfadh sé seo cosc ​​a chur ar chaillteanas, mhí-úsáid agus athrú na faisnéise a fhaighimid uait, ach ní thugann muid aon dearbhú maidir lenár gcumas aon chaillteanas, mí-úsáid den sórt sin a chosc ort féin nó ar aon tríú páirtí a eascróidh as aon chaillteanas, mí-úsáid nó athrú den sórt sin . Nuashonruithe POLASAÍ PRÍOBHÁIDEACHA Coimeádaimid an ceart an Polasaí Príobháideachta seo a athrú tráth ar bith, ach trí athrú, nuashonrú nó modhnú den sórt sin a phostáil ar an Suíomh Gréasáin seo agus gan aon fhógra eile a thabhairt duit. Beidh éifeacht le haon athruithe a dhéanfar ar an mBeartas Príobháideachta seo láithreach. Léiríonn an stampa dáta ag barr an leathanaigh an lá deireanach a nuashonraíodh an Polasaí Príobháideachta seo. Má tá ceisteanna agat faoin mBeartas Príobháideachta seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag support@cherryblossomsubscription.com.  Trí Chuntas a choinneáil linn, nó trí aon táirgí nó seirbhísí a sholáthraíonn muid féin nó an Suíomh Gréasáin a úsáid nó a rochtain, measfar gur aontaigh tú agus gur ghlac tú leis an mBeartas Príobháideachta seo. Is ortsa atá an fhreagracht an Polasaí seo a athbhreithniú ó am go ham lena chinntiú go leanann tú ag aontú lena théarmaí go léir.

Is fógra caighdeánach fianán é seo ar féidir leat a oiriúnú nó a dhíchumasú go héasca mar is mian leat sa riarachán. Úsáidimid fianáin chun a chinntiú go dtabharfaimid an taithí is fearr duit ar ár suíomh Gréasáin.

Réamh-lódóir
english
english